Upute za instalaciju (Windows)


1. Kliknite na dugme "DOWNLOAD" kraj verzije softvera za Windows opeartivni sustav (sami odlučujete hoćete li Lite ili Full verziju, postupak instalacije je isti za obje verzije).

2. Kad se otvori novi prozor odaberite "Run" i pričekajte da se program Foto knjiga skine na Vaše računalo

3. Ponovo kliknite na "Run"

4. Pričekajte da se otvori prozor "Welcome to My Photo Books (Foto knjiga Edition) Setup Wizard" i kliknite na dugme "Next"

5. Označite "I accept the terms in License Agreement" i kliknite na "Next"

6. Kliknite ponovo na "Next"

7. Kliknite na "Install"

8. Pričekajte da se dovrši instalacija pa kliknite na dugme "Finish"