Uvijeti
# 1
Područje primjene
Na poslovni odnos između Foto Knjige d.o.o. i Naručitelja primjenjuju se isključivo niže navedeni uvjeti u verziji koja se objavljuje na Internetu i koja vrijedi u trenutku narudžbe.
Ove uvjete poslovanja Naručitelj za potrebe svoje online-narudžbe može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati. Za potrebe svog online foto-servisa i obradu narudžbi Foto Knjiga će koristiti vlastitu infrastrukturu i softver.
#2
Ugovorni partner
Ugovorni partner Naručitelja je Foto Knjiga d.o.o. s poslovnim sjedištem u Poreču.
#3
Sklapanje ugovora
Naručitelj Foto Knjizi daje narudžbu za izradu odabranog proizvoda (u daljnjem tekstu: Roba). Do ugovornog odnosa dolazi kada narudžbu koju je Naručitelj dao putem Interneta potvrdi plaćanjem.
#4
Cijene
Roba se isporučuje po cijenama važećim na dan sklapanja ugovora, a koje su navedene na Internet stranici: www.fotoknjiga.hr . Eventualne promjene cijena ne odnose se na već naručene proizvode. Cijene su izražene u Kunama s uključenim PDV-om. Nakon slanja Vaše narudžbe, dobit ćete potvrdu narudžbe sa svim podacima vezanim uz cijenu, način plaćanja i odabranim načinom dostave.
#5
Pravo opoziva, pravo povrata Robe
Naručitelj nema pravo opoziva narudžbe nakon što je Foto Knjiga potvrdila prihvat, jer se proizvodi izrađuju prema predlošcima Naručitelja i prilagođavaju njegovim osobnim potrebama.
#6
Isporuka, otprema
Narudžba se preuzima sukladno odredbama utvrđenim na stranici www.fotoknjiga.hr i ukoliko Naručitelj i Foto Knjiga nisu drugačije ugovorili.
Pošiljka kreće prema Naručitelju u roku od 10-14 dana od narudžbe, o čemu će Naručitelj biti obaviješten porukom elektronske pošte, a rok isporuke ne garantiramo, jer ovisi o HP – Hrvatskoj pošti.
Ukoliko Foto Knjiga kasni s isporukom, Naručitelj nema pravo na naknadu štete, osim ako se radi o dokazanoj krajnjoj nepažnji ili namjeri na strani Foto Knjige.

U slučaju povrata Robe dostavom kao nepreuzete, Foto Knjiga će kontaktirati Naručitelja u svrhu razjašnjavanja situacije i ponovnog dogovora o isporuci. Ukoliko se Naručitelj ne oglasi, Foto Knjiga se obavezuje čuvati Robu do 30 dana od datuma narudžbe, a Naručitelj će u slučaju kasnijeg javljanja te opetovanog preuzimanja, platiti nastale troškove povrata i ponovne dostave.
#7
Plaćanje
Naručitelj plaća Robu uplatom po predračunu ili pouzećem. Način plaćanja odabire se u korisničkoj košarici.
Odabirom opcije plaćanja po predračunu, na e-mail adresu Naručitelja će stići predračun sa svim potrebnim informacijama neophodnim za plaćanje kao i porukom o povratnom slanju potvrde o izvršenoj uplati, također elektronskom poštom na e-mail adresu podrska@fotoknjiga.hr.

#8
Pridržaj vlasništva
Roba ostaje u vlasništvu Foto Knjige sve do potpunog plaćanja sve Robe iz iste narudžbe.
#9
Odgovornost za nedostatke
Naručitelj je dužan fizička oštećenja na isporučenoj robi, koja se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci, a najkasnije 3 dana po primitku robe elektronskom poštom na adresu info@fotoknjiga.hr ili na telefon 052-460-226. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena.
Kod opravdanih reklamacija Foto Knjiga ponajprije ima pravo na zamjensku isporuku. Ako takva isporuka nije moguća ili ako ona ne uspije Foto Knjiga će Naručitelju umanjiti ukupni iznos cijene za manjkavu Robu u visini jedinične cijene usluge za određenu vrstu Robe.
#10
Odgovornost
Foto Knjiga odgovara samo za štete na samoj Robi do trenutka slanja narudžbe. Daljnji zahtjev Naručitelja s bilo koje pravne osnove su isključeni. Odgovornost za oštećenja ili gubitak datoteka u bazi podataka Naručitelja ili Foto Knjige kao i gubitak datoteke tijekom elektronskog prijenosa podataka ili prijenosa preko računalnih mreža je isključena.
Foto Knjiga ne jamči za svojstva proizvoda.
#11
Zaštita podataka, pravilnik o privatnosti
Naručitelj je upoznat i suglasan s tim da se njegovi osobni podaci, koji su potrebni za realizaciju narudžbe i arhiviranje, pohrane na nosače podataka. Izričito je suglasan da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju i koriste. Foto Knjiga sa svim podacima postupa povjerljivo što znači da se neće objavljivati, ustupati trećim osobama ili tvrtkama ili na bilo koji način zlouporabiti.
U procesu registracije, korisnik može zabraniti uporabu svojih podataka u marketinške svrhe. Također, ukoliko više ne želi primati naše marketinške obavijesti, u svakom trenutku ih može otkazati slanjem elektronske poruke na adresu info@fotoknjiga.hr .
Korisnik ima pravo opozvati svoju suglasnost u svako doba s budućim učinkom. Foto Knjiga se u slučaju opoziva obvezuje na trenutno brisanje svih osobnih podataka, osim ako postupak po određenoj narudžbi nije do kraja realiziran.
Korisnik stranice www.fotoknjiga.hr može u bilo kojem trenutku otkazati primanje marketinških poruka i obavijesti o akcijama.
#12
Autorska prava, kazneno pravo
Naručitelj sam odgovara za sadržaje prenesenih slikovnih datoteka. Kod svih poslova koji se prenose na Foto Knjigu kao i kod pohranjivanja slikovnih datoteka pretpostavlja se da Naručitelj ima sva potrebna autorska prava, prava na žig i ostala prava. Sve posljedice koje nastanu zbog mogućih povreda tih prava snosi sam Naručitelj.
Naručitelj davanjem narudžbe jamči da se sadržajima prenesenih slikovnih datoteka ne krše kazneni propisi, a posebice ne oni propisi koji se odnose na širenje dječje pornografije. Ako Foto Knjiga sazna za postupanje protivno ovom zajamčenju, odmah će o tome obavijestiti tijela nadležna za kazneni progon.
#13
Mjesto ispunjenja, sudska nadležnost i mjerodavno pravo
Mjesto ispunjenja svih obveza iz ugovornog odnosa je sjedište Foto Knjige. U slučaju pravnih sporova u svezi s ovim poslovnim odnosom primjenjuje se pozitivni zakoni Republike Hrvatske.